Skip to content Skip to footer

comuna Vinderei

Este așezată în sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanță de Vaslui, municipiul reședinţă de judeţ și 27 km distanță față de municipiul Bârlad, orașul cel mai apropiat din judeţ.

Administrativ

Administrația locală a comunei

Interes public

Obiective turistice și personalități locale

Anunțuri locale

Vezi acum

Documente adoptate

Vezi acum

Servicii online

Vezi acum

Prezentarea comunei

Comuna Vinderei se întinde pe o suprafaţă de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului. Relieful comunei face parte din subunitatea geografică numită Dealurile Faldului (subunitatea Vinderei – Mălușteni), iar o porţiune mică situată pe stânga Jeravatului aparţine Colinelor Covurluiului.

Mai mult

Primăria comunei

Cuvântul primarului

Adresez salutul meu personal tuturor care vizitează această pagină web, iar din partea comunitaţii pe care o reprezint, urez bun venit celor care deschid acest site, pentru a afla cât mai multe despre comuna Vinderei. Aveţi în aceste pagini o imagine de ansamblu a comunei Vinderei, acest site se doreşte a fi un instrument de comunicare rapid și eficient între Primărie și cetăţenii comunei, dar și o modalitate de a ne face cunoscuţi în ţară și peste hotare, să transpunem peste tot în lume trecutul și prezentul localitaţii și pentru a-i deschide viitorul, promovându-i imaginea. Sper că prin informaţiile pe care le vom furniza, vom crea un permanent contact cu tot ce se întamplă în comuna Vinderei.
Ca primar al acestei comune, am încercat ca tot ceea ce întreprind să fie în interesul comunitaţii, fiind conştient de gradul de responsabilitate pe care mi l-am asumat. Vă invit deci, cetaţeni ai comunei Vinderei să faceţi aprecieri și propuneri privind dezideratele de viitor, iar noi vi le vom analiza cu mare atenţie și ne vom strădui să le punem în practică în folosul comunităţii noastre. Vă asigur că voi fi reprezentantul dumneavoastră în toate întâlnirile mele.

Ghiur Ionel Ionuţ

primarul comunei Vinderei

7499

Suprafață(ha)

3706

Populație

1868

Gospodării

6

Nr. grădinițe

6

Nr. școli

Primăria comunei

Proiecte de investiții

Denumire Proiect Program de Finanțare
Achizitie utilaj specializat ”Incarcator frontal telescopic„pentru interventii necesare imbunatatirii serviciilor publice de administrarea drumurilor in Comuna Vinderei AFIR
Imbunatatirea serviciilor medicale de baza pentru achizitionarea unui sistem de monitorizare hemodinamica prin bioimpedanta nonivaziva AFIR
Modernizare DC 72 Gara Talasman (DJ242C) - Obirseni PNDL I
Modernizare drumuri comunale DC 69 Gara Docaneasa (DJ242C) - Docani si DC 74B din DJ242C - Valea Lunga PNDL I
Alimentare cu apa si amenajare poduri si podete in localitatile Vinderei, Obirseni,Valea Lunga, Docani, Bradesti PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa,canalizare si epurare ape uzate in Comuna Vinderei-Valea Lunga si Gara Talasman PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa,canalizare si epurare ape uzate in Comuna Vinderei-Bradesti PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in Comuna Vinderei-Docani PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa,canalizare si epurare ape uzate in Comuna Vinderei- Obirseni PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in Comuns Vinderei- Gara Docaneasa si Docaneasa Sat PNDL I
Modernizare DC 29 din DJ 242 G- DJ 242 F in Comuna Vinderei ANGHEL SALIGHNY
Extindere sistem de ape uzate in Comuna Vinderei ANGHEL SALIGHNY
Modernizare si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Vinderei, etapa 1 AFM
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Vinderei, etapa 2 AFM
Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarirea gunoiului de grajd in Comuna Vinderei MMAP
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere (statii electrice) AFM
Infiintarea sistemului inteligent de management integrat local (tip Smart Village) in Comuna Vinderei PNRR
Renovare integrata (consolidare sesmica si renovare energetica moderata) a Scolii Gimnaziale Nr.1 Vinderei, Corp 2 PNRR
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar Scoala Gimnaziala N. 1 Vinderei PNRR
Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Comuna Vinderei PNRR
Dezvoltarea serviciului de educatie timpurie complementara in Comuna Vinderei, Jud. Vaslui PNRR
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Nr.1, Corp 1, Comuna Vinderei, Jud. Vaslui AFM
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala Nr.1, Corp 3, Comuna Vinderei, Jud. Vaslui AFM
Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in Comuna Vinderei, Jud. Vaslui PNRR
Centru de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru seniori in Comuna Vinderei, Jud. Vaslui PIDS
Construire gradinita in Comuna Vinderei PNDL II
Infiintare sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate in Comuna Vinderei PNDL II

Amenajare platformă pentru gunoi grajd în comună

Vezi galeria

Grădiniță comuna Vinderei

Vezi galeria

Loc de joacă

Vezi galeria

Teren de sport cu parcare

Vezi galeria

Primăria comunei Vinderei

Vezi galeria

Comuna

Obiective și tradiții locale

Biserica din lemn din satul Obârşeni

A fost ctitorită în 1764 de către banul Costache Lupu, pe locul unei biserici mai vechi, din nuiele, lipite cu lut și arsă în 1741. Arhitectura populară unică în eparhia Hușilor prin realizarea tehnică, de la structură până la sistemul de închidere

Vezi mai mult

Mânăstirea Grăjdeni

Obârșia Mănăstirii Grăjdeni se pierde în negura istoriei, și are la bază o frumoasă legendă care amintește de prezența domnului Petru Rareș (1527-1538; 1541-1546) pe aceste locuri. Tradiția locală, transmisă din generație în generație, menționează faptul că înainte de preluarea domniei, Petru Rareș, deși fecior de os domnesc

Vezi mai mult

Meșteșug și artă – olăritul

Importanța practicării olanei pe aceste meleaguri este sugerată și de bogatul material arheologic și etnografic, ce atestă prezența neîntreruptă pe teritoriul actual al judeţului Vaslui, a ceramicii negre de factura dacică, păstrând neschimbat până în zilele noastre, străvechile forme și tehnici de ornamentare, asemeni celor întâlnite în Brădești.

Vezi mai mult

Vasile Câtelea (n.1929) - olar

Vasile Câtelea din Brădești, rămâne cel mai de seamă olar, în viață, al Vasluiului. Continuator al unei vechi familii de olari, Vasile Câtelea realizează și astăzi oale asemenea bunicului și tatălui sau. Ajuns la o vârsta înaintată, olarul se încumetă și astăzi, să ardă câte 3-4 cuptoare pe an.

Vezi mai mult

Interes public

Prognoza meteo

Ora locală

4:21 pm

Religie

Calendarul ortodox

Ieri, 15 iulie, am sărbătorit:

  • Sfinții Chiric și Iulita

Astăzi, 16 iulie, sărbătorim:

  • Sfântul Atinoghen

Mâine, 17 iulie, vom sărbători:

  • Sfânta Marina

Poimâine, 18 iulie, vom sărbători:

  • Sfântul Emilian de la Durostor
  • Sfântul Cuvios Pamvo

Evenimente locale

Zilele comunei

Mai mult

Primăria comunei

Compartimente

Asistență socială

Achiziții publice

Registrul agricol

Urbanism

Stare civilă

Impozite și taxe locale

Serviciul de Contabilitate

Situații de urgență (SVSU)

Ultima actualizare: 14:05 | 31.05.2024

Sari la conținut