Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Comuna Vinderei este așezată în sudul judeţului Vaslui, la 80 km distanță de Vaslui, municipiul reședinţă de judeţ și 27 km distanță față de municipiul Bârlad, orașul cel mai apropiat din judeţ. Actuala componență a comunei este consecinţa delimitării administrativ- teritoriale din anul 1968. Comuna Vinderei este amplasată în Regiunea Nord-Est.

Localizare

În părţile de E si S, comuna este străjuită natural de pârăul Jeravat, care se înscrie în relief printr-un abrupt ce apare în totală discordanță cu relieful quasi-monoton predominant, existent pe teritoriul comunei.

Comuna Vinderei se învecinează cu:
• Satul Popeni, comuna Zorleni, la N;
• Satul Odaia Bursucani, comuna Grivita la NV;
• Satul Grajdeni, comuna Fruntiseni la N;
• Satele Ghireasca, Lupești și Mânzătești, comuna Mălușteni, la NE și E;
• Satul Epureni, comuna Epureni, la NE și satul Piesa, comuna Berești-Meria din judeţul Galaţi, la SE;
• Satele Rădești, Cruceanu, Mieroasa, Lungești, comuna Bălăbănești, judeţul Galaţi, la S.

În componența comunei intră un număr de 8 sate:

Vinderei, satul de reședinţă;

Brădești, situat la 4 km NV de Vinderei;

Obârșeni, situat la 7 km NE de Vinderei;

Valea Lunga, situat la 0,8 km E de Vinderei;

Docani, situat ia 7 km V de Vinderei;

Docăneasa, situat la 8 km SV de Vinderei;

Gara Docăneasa, situat la 8,5 km SV de Vinderei;

Talasmani, situat la 3 km SE de Vinderei.

Comuna Vinderei se întinde pe o suprafaţă de 75,3 kmp, adică pe 7530 ha, reprezentând 1,42% din suprafaţa judeţului. Relieful comunei face parte din subunitatea geografică numită Dealurile Faldului (subunitatea Vinderei – Mălușteni), iar o porţiune mică situată pe stânga Jeravatului aparţine Colinelor Covurluiului.

Ultima actualizare: 09:49 | 18.03.2024

Sari la conținut