Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Serviciul de Contabilitate

Atribuțiile și competențele serviciului de Contabilitate al Comunei Vinderei, județul Iași:

1. Fundamentarea și întocmirea proiectului de buget anual de venituri și cheltuieli precum și propunerile de rectificare a acestuia, care vă fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
2. Întocmirea programului anual de achiziții publice care vă fi înaintat spre aprobare ordonatorului principal de credite;
3. Organizarea și ținerea la zi a contabilității în conformitate cu prevederile legii;
4. Participă la inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor acestuia; 5. Respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare trimestriale și anuale și depunerea acestora la termenele stabilite la organul ierarhic superior; 6. Pregătește păstrarea documentelor justificative, a registrelor și a bilanțurilor contabile;
7. Organizarea și ținerea la zi a contabilității de gestiune adaptată la specificul instituției;
8. întocmirea declarațiilor lunare legate de contribuțiile obligatorii aferente salariilor
9. întocmirea situațiilor statistice;

Serviciul se ocupă cu: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, cheltuieli de capital, transferuri pentru ajutoare sociale (plată ajutorului social, plată ajutoarelor de deces pentru familiile/aparținătorii beneficiarilor de ajutor social, plată ajutorului de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social, plată indemnizațiilor pentru copiii nou-născuți).

Ultima actualizare: 09:49 | 18.03.2024

Sari la conținut