Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Asistență socială

Serviciul de asistență socială este organizat în cadrul primăriei ca serviciu distinct și are următoarele atribuţii:
– Monitorizează și analizează situaţia copiilor aflaţi în dificultate, centralizează date și informaţii și le comunică la Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Vaslui;
– Identifică copii aflaţi în dificultate și pregătește stabilirea măsurilor de protecţie a acestora;
– Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi încredințat sau dat în plasament copilul aflat în dificultate cu prioritate dintre rudele acestuia;
– Identifică și evaluează persoane care pot îndeplini funcţia de asistenţi maternali profesioniști și evaluează activitatea acestora;
– Identifică persoane care pot fi asistent personal al persoanelor cu handicap;  – Urmărește modul în care asistenţii personali ai persoanelor cu handicap își îndeplinesc atribuţiile și informează primarul despre măsurile ce se impun;
– Efectuează referatele de anchetă socială solicitate de instituţiile publie și le înaintează la termele stabilite;
– Conduce evidenta privind acordarea ajutoarelor sociale, în baza legii 416/2001 și a HG 1099/2001;
– Asigură gestionarea dosarelor de ajutor social întocmite beneficiailor de ajutor social, propunând modificarea cuantumurilor ajutorului social la cererea eneficiarilor sau din oficiu, funcţie de schimbările intervenite în structura veniturilor obţinute de către familie sau de modificarea numărului membrilor de familie.

În anul 2008 la nivelul Comunei Vinderei serviciul de asistență socială a avut în evidență: – 312- beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; 36- asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grad I; – 500 – beneficiari alocaţie complementară / susţinere familie monoparentală; 8 – beneficiari indemnizaţie pentru creșterea copilului în vârsta de până la 2/3 ani; – 55 – beneficiari de aocatie de stat pentru copii; – 33 – beneficiari trusou pentru copil nou născut; – 33 – beneficiari alocaţie nou născut; – 1555- beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei conform OG 107/2006 .

Serviciul de asistență socială din cadrul primăriei gestionează și următoarele:
– persoanele care intră sub incidenţa Legii 17/2000;
– persoanele cu handicap grad II și grad III;
– persoanele beneficiare ale legii 272/2004;
– persoanele beneficiare ale OUG 26/1997.

Serviciul de asistență socială, din cadrul primăriei Vinderei,este încadrat cu o persoană.

Actualizăm această pagină. Aceasta va fi disponibilă în cel mai scurt timp. Vă mulțumim de înțelegere!

Ultima actualizare: 09:49 | 18.03.2024

Sari la conținut