Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Meșteșug și artă

Meșteșug și artă – olăritul

Meșteșug și artă – olăritul se bucură în comuna Vinderei de o largă preţuire.

Importanța practicării olanei pe aceste meleaguri este sugerată și de bogatul material arheologic și etnografic, ce atestă prezența neîntreruptă pe teritoriul actual al judeţului Vaslui, a ceramicii negre de factura dacică, păstrând neschimbat până în zilele noastre, străvechile forme și tehnici de ornamentare, asemeni celor întâlnite în Brădești. O statistică realizată în anul 1863, privind numărul centrelor de olărit din țară, plasează fostul judeţ Tutova, pe locul nouă, având consemnată o valoroasă producţie ceramică.

Producţia ceramică din judeţul Vaslui a fost concentrată în câteva localităţi, amplasate, în general, în zone mai puţin prielnice practicării agriculturii, dar care întruneau condiţiile existenței materiei prime din abundență. În această categorie se încadrează localitatea Brădești din comuna Vinderei.

O statistică de specialitate realizată în anul 1928, privind numărul centrelor de olărit de pe teritoriul țării, situează Brădeștiul, cu 190 de familii de olari și peste 150 de cuptoare de ars, pe locul patru între cele mai importante 77 de centre de pe cuprinsul țării. Contactul cu lumea comercială și viață orașelor, unde populaţia rurală își desfăcea produsele, a oferit locuitorilor, prilejul de a-și însuși diferite mărfuri industriale.

Astfel se explică declinul olanei țărănești contemporane, ceramica populară fiind înlocuită cu articole și produse de alt gen, majoritatea olarilor dispărând.

Ultima actualizare: 09:49 | 18.03.2024

Sari la conținut